Uczelnie w Gdańsku

ul. Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk
chem.pg.edu.pl
al. Grunwaldzka 238A
80-266 Gdańsk
www.wsb.pl/gdansk
ul. Wydmy 3
80-656 Gdańsk
www.gsw.gda.pl
ul. Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk
arch.pg.edu.pl
Akademia Muzyczna im. S. Moniuszki w Gdańsku
ul. Łąkowa 1-2; 80-743 Gdańsk;
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
ul. Targ Węglowy 6; 80-836 Gdańsk;
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku Wydział Grafiki
ul. Targ Węglowy 6; 80-836 Gdańsk;
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku Wydział Malarstwa
ul. Targ Węglowy 6; 80-836 Gdańsk;
ATENEUM Szkoła Wyższa w Gdańsku
ul. 3 Maja 25a; 80-802 Gdańsk;
Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna
ul. Biskupia 24b; 80-875 Gdańsk;
Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. Skłodowskiej-Curie 3a; 80-210 Gdańsk;
Gdański Uniwersytet Medyczny Wydział Lekarski
Al. Zwycięstwa 41/42; 80-210 Gdańsk;
Politechnika Gdańska
ul. Narutowicza 11/12; 80-233 Gdańsk;
Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki
ul. Narutowicza 11/12; 80-233 Gdańsk;
Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny
ul. Narutowicza 11/12; 80-233 Gdańsk;
Politechnika Gdańska Wydział Zarządzania i Ekonomii
ul. Narutowicza 11/12; 80-233 Gdańsk;
Uniwersytet Gdański
ul. Bażyńskiego 8; 80-309 Gdańsk;
Uniwersytet Gdański Wydział Chemii
ul. Stwosza 63; 80-308 Gdańsk;
Uniwersytet Gdański Wydział Filologiczny
ul. Stwosza 51; 80-308 Gdańsk;
Uniwersytet Gdański Wydział Nauk Społecznych
ul. Bażyńskiego 4; 80-952 Gdańsk;
Uniwersytet Gdański Wydział Prawa i Administracji
ul. Bażyńskiego 6; 80-952 Gdańsk;
Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku
ul. Miszewskiego 12/13; 80-239 Gdańsk;
Wyższa Szkoła Zarządzania w Gdańsku
ul. Pelplińska 7; 80-335 Gdańsk;