Województwo Pomorskiem: kierunki studiów, na których są jeszcze wolne miejsca.


 


Gdańsk


Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
kierunki:

- architektura wnętrz
- wzornictwo


Uniwersytet Gdański

kierunki:
- bioinformatyka
- biologia
- filologia polska
- filologia spec. slawistyka
- filozofia
- fizyka
- przyroda
- religioznawstwo
- rosjoznawstwo


Akademia Muzyczna w Gdańsku

kierunki:

- instrumentalistyka

 

Gdański Uniwersytet Medyczny
kierunki:

- pielęgniarstwo
- zdrowie środowiskowe


Gdynia
Gdański Uniwersytet Medyczny
kierunki:

- pielęgniarstwo
- zdrowie środowiskowe


Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni

kierunki:
- automatyka i robotyka
- eksploatacja siłowni okrętowych
- historia
- informatyka 
- mechatronika
- nawigacja
- oceanotechnika 
- pedagogika
- stosunki międzynarodowe


Akademia Morska w Gdyni

kierunki:
- elektronika i telekomunikacja 
- elektrotechnika
- inżynieria bezpieczeństwa
- mechanika i budowa maszyn
- towaroznawstwo
- zarządzanie


Uniwersytet Gdański

kierunki:

  - oceanografia


Słupsk


Akademia Pomorska w Słupsku
kierunki:

- biologia
- edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
- filologia germańska
- filologia polska 
- filologia rosyjska 
- filozofia
- fizyka 
- fizyka techniczna 
- geografia 
- historia 
- kulturoznawstwo 
- matematyka 
- pedagogika 
- pielęgniarstwo 
- politologia
- ratownictwo medyczne