Forma prawna
Województwo
Kierunek studiów
Rodzaj studiów
     
Dietetyka kierunek studiów
Dietetyka
Kierunki studiów - Studia medyczne

Studia na kierunku Dietetyka przygotowują specjalistów z zakresu żywienia zbiorowego i indywidualnego poprzez nabycie wiedzy i umiejętności wykorzystania tej wiedzy z zakresu oceny stanu odżywienia, zapobiegania chorobom zależnym od procesu żywienia, sposobu żywienia i rozpoznania niedożywienia, oceny wzajemnego wpływu farmakoterapii i żywienia, produkcji potraw, kontrolowania jakości produktów żywnościowych i warunków ich przechowywania, oceny wpływu choroby na stan odżywienia i wpływu żywienia na wyniki leczenia chorób, organizowania żywienia indywidualnego, zbiorowego leczniczego dostosowanego do wieku i stanu zdrowia pacjentów, prowadzenia edukacji żywieniowej.


Dietetyka jest kierunkiem obejmującym wiedzę z zakresu wielu dyscyplin naukowych, takich jak biologia medyczna i medycyna, a także z zakresu dziedziny nauk o zdrowiu.

Absolwenci dietetyki są specjalistami posiadającymi zaawansowaną wiedzę i umiejętności w zakresie żywienia człowieka zdrowego i chorego, profilaktyki i leczenia chorób żywieniowo-zależnych, technologii przygotowywania potraw, a także poradnictwa żywieniowego.


W trakcie studiów:

Wśród przedmiotów na kierunku Dietetyka interesujące są: doustna suplementacja pokarmowa, żywienie człowieka, dietetyka pediatryczna, żywienie osób w podeszłym wieku, żywienie w różnych zespołach metabolicznych, farmakologia i farmakoterapia żywieniowa oraz interakcja leków z żywnością, toksykologia i bezpieczeństwo żywności oraz konserwanty i barwniki w żywności.
 
Po studiach:
Studia na kierunku Dietetyka przygotowują absolwenta do pracy w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, zakładach żywienia zbiorowego ? jadłodajniach, restauracjach, stołówkach pracowniczych, przedszkolach, stołówkach szkolnych i przyinternatowych itp, stacjach sanitarno-epidemiologicznych, zakładach dostarczających pożywienia do szpitali i innych placówek zbiorowego żywienia (catering), placówkach sportowych, turystycznych (w zależności od rodzaju dodatkowych kwalifikacji), w szkolnictwie po ukończeniu specjalności nauczycielskiej, własnych gabinetach dietetycznych oraz poradniach specjalistycznych zdrowej żywności, własnych zakładach gastronomicznych o specjalistycznym profilu np. potraw ekologicznych, regionalnych, organizacjach konsumenckich.
 

 

prezentacja Gdański Uniwersytet Medyczny
Gdański Uniwersytet Medyczny Wydział Nauk o Zdrowiu z Oddziałem Pielęgniarstwa i Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej
Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku
Cała Polska   Białystok   Bydgoszcz   Gdańsk   Gdynia   Gorzów Wlkp   Katowice   Kielce   Kraków   Lublin   Łódź   Poznań   Olsztyn   Opole   Rzeszów   Sopot   Szczecin   Toruń   Warszawa   Wrocław   Zielona Góra  
Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku
ul. Miszewskiego 12/13
80-239 Gdańsk
www.wstih.edu.pl