Logopedia ogólna i kliniczna to jeden z najbardziej interdyscyplinarnych kierunków studiów na Wydziale Polonistyki. Ale czy wiesz, kim jest logopeda? To osoba, która pracuje z ludźmi i dla ludzi - ma kontakt z dziećmi (od noworodków poczynając) i dorosłymi. Logopedów znajdziesz w przedszkolu, szkole, poradni pedagogiczno-psychologicznej, placówkach specjalistycznych, szpitalu, teatrze, telewizji, radiu, a nawet w firmach zajmujących się szkoleniami dla biznesu.


Studia na kierunku Logopedia ogólna i kliniczna uczą podstawowych metod i technik badań logopedycznych, których celem jest wskazanie dzieci z wadami wymowy. Studenci podczas zajęć poznają zasady opisywania i kwalifikacji wad wymowy oraz usprawniania narządów artykulacyjnych i usuwania wad wymowy.
Zapoznają się również z zasadami współpracy z lekarzem, psychologiem i pedagogiem w celu ustalania metod i trybu postępowania terapeutycznego w zakresie komunikacji (werbalnej i niewerbalnej).

W trakcie studiów:
Studia na kierunku Logopedia ogólna i kliniczna zawierają w swoim programie takie treści, jak wprowadzenie do nauki o języku, elementy prawa medycznego i oświatowego, wprowadzenie do komunikacji jezykowej, wspomagającej i alternatywnej, funkcjonalny opis języka, psychologia rozwoju dziecka, pedagogika ogólna, kwalifikowana pierwsza pomoc, anatomia i fizjologia człowieka, pediatria, ortodoncja, psycholingwistyka, rozwój mowy dziecka, opóźniony rozwój mowy.

Po studiach:
Studia na kierunku unikatowym Logopedia ogólna i kliniczna przygotowują absolwentów do pracy logopedy w placówkach oświatowych i ochrony
zdrowia oraz do pracy nauczyciela nauczania początkowego w szkołach
podstawowych i integracyjnych.