Studia  dają umiejętności tworzenia nowych i udoskonalania istniejących urządzeń elektronicznych wykorzystywanych w codziennym życiu. Słuchacz tego kierunku uzyska szeroką wiedzę z zakresu informatyki i automatyki, będzie umiał korzystać z profesjonalnego komputerowego oprogramowania inżynierskiego oraz pozna języki obce. Zostanie bardzo dobrze przygotowany teoretycznie i praktycznie do podjęcia twórczej pracy zawodowej, nauczy sią projektowania, eksploatacji i testowania nowoczesnych układów i urządzeń elektronicznych oraz systemów przetwarzania informacji.

W trakcie studiów:

Podczas studiów na kierunku Elektronika słuchacz poznaje przedmioty kierunkowe, jak np.: obiektowe metody projektowania systemów, elementy elektroniczne, metrologia, analogowe układy elektroniczne, technika cyfrowa, technika mikroprocesorowa, optoelektronika, przetwarzanie sygnałów, architektury komputerów i systemy operacyjne, podstawy telekomunikacji, systemy i sieci telekomunikacyjne, anteny i propagacja fal, techniki bezprzewodowe technika wysokich częstotliwości, inżynieria materiałowa i konstrukcja urządzeń, układy i systemy scalone.

Po studiach:
Absolwent kierunku Elektronika jest przygotowany do pracy w instytucjach związanych z szeroko pojętą elektroniką, w tym w biurach projektowych i rozwojowych przedsiębiorstw oraz w instytutach badawczych. Może znaleźć pracę również w firmach produkujących sprzęt elektroniczny oraz przy eksploatacji i serwisie sprzętu elektronicznego.